Điều khoản bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công Ty CP Dược Phẩm Huệ Đức không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Khi quý khách liên hệ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

a) Mục đặt câu hỏi

Được đặt ở trên Trang chủ và mục Góc Chuyên Gia.  Quý khách hàng để lại thông tin bao gồm câu hỏi là liên hệ để chúng tôi trực tiếp chăm sóc và tư vấn.

Hình ảnh chuyên mục "Đặt câu hỏi".
Hình ảnh chuyên mục “Đặt câu hỏi”.

b) Liên hệ sau khi làm bài trắc nghiệm

Đặt trong mục Đo Stress và Mất ngủ, sau khi thực hiện bài trắc nghiệm, quý khách hàng để lại họ tên và liên hệ để chúng tôi trực tiếp chăm sóc và tư vấn.

muc-trac-nghiem
Hình ảnh chuyên mục “Đo Stress & mất ngủ”.