Nhà thuốc tại Thành Phố Sóc Trăng

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Vạn Xuân Viên 33, Phan Chu Trinh, 1, TP. Sóc Trăng 02993822574
2 Nhà thuốc Vạn Hòa Đường 202, Lý Thường Kiệt, 4, TP. Sóc Trăng 0916565654
3 Nhà thuốc Vinh Lợi 21, Đinh Tiên Hoàng, 1, TP. Sóc Trăng 02993626267
4 Nhà thuốc Anh Tuấn 8, CMT8, 1, TP. Sóc Trăng 02993822113