Nhà thuốc tại Thành Phố Móng Cái

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Số 10 c Tuyết Khu 8 Hải Hòa, TP Móng Cái 0336299668
2 Nhà thuốc Thắm Oanh (QT số 8) 12 Trần Phú, TP Móng Cái 0937435888
3 Nhà thuốc Hải Hòa Khu 4, Hải Hòa, TP Móng Cái 0972683308
4 QT Số 16 Diễm Thà Đường Hùng Vương, khu 7 phường Hải Yên, TP Móng Cái 0915049607
5 QT Số 6 – Thúy Toản Số 42 Trần Phú, TP Móng Cái 0912458470