Nhà thuốc tại Huyện Hoành Bồ

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 QT DN số 39 56, Tổ 4, Khu 5, TT Trới, Huyện Hoành Bồ 0984532685