Nhà thuốc tại Huyện Đầm Hà

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Vũ Loan – c loan Số 4 Chu Văn An, Huyện Đầm Hà 0986510645