Nhà thuốc tại Huyện Kim Sơn

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Bùi Thị Cúc xóm 5, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn 0948668458