Nhà thuốc tại Thị Xã Cửa Lò

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Toàn Phương ( QT Số 8) khối Hải Giang 2,Phường Nghi Hải, TX Cửa Lò 0977456655
2 Nhà thuốc Hà Thảo Chi khối 3, phường Nghi Hương,TX Cửa Lò 0912411866