Nhà thuốc tại Huyện Thanh Chương

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Nhật Dạ Khối 9, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương 0986578461