Nhà thuốc tại Huyện Nghi Lộc

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Huyền Trang Xóm Khánh Sơn, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc 0972965923
2 Nhà thuốc Trung Kiên Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc 0963091365