Nhà thuốc tại Huyện Nam Đàn

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Lê Thị Thơm Khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn 0985456058