Nhà thuốc tại Quận Thốt Nốt

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Hòa Đào 168 Lê Lợi, Phường Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ 0903851824
2 Thiện Mỹ 108 Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ 02923612540
3 Hồng Hà A1 TTTM Thốt Nốt, Phường Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ 02923851571
4 Huỳnh Đắc Từ 148 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ 02923852082