Nhà thuốc tại Quận Ô Môn

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Hồng Huệ 52/1 Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ 02923861955
2 Bảo An 2 179/1 Ngô Quyền, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ 02923861930
3 Nhân Nghĩa Đường 55/6A Nguyễn Trung Trực, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ 0907490700
4 Đức Thọ Đường 233/1 Bến Bạch Đằng, Phường Châu Văn Liêm , Ô Môn, Cần Thơ 02923861891