Nhà thuốc tại Quận Cái Răng

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Bảo Thi 3 79D KV Thạnh Mỹ, Phường Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ 0904494480
2 Trường Sanh Đường 9/2 Lê Thái Tổ, Phường Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ 02923910566