Nhà thuốc tại Quận Bình Thuỷ

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Lâm Phượng Hưng 57 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy, Bình Thủy, Cần Thơ 02923883039
2 Hồi Lực 26/17 KV 4 Huỳnh Phan Hộ, Phường Trà An, Bình Thủy, Cần Thơ 02923841997
3 Nguyên Hưng 101 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy, Bình Thủy, Cần Thơ 02923841018