Nhà thuốc tại Huyện Vĩnh Thạnh

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Tòng Tuyết 1714 QL 80, Phường T.T Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 02923858139
2 Võ Hoàng Minh Ấp Quy Lân 5, Phường Xã Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 0909858606